logo-mini

روش های تولید

Stained glass در ایران با دو روش تولید میشود:

۱) روش سنتی Lead Glass
6 استین گلس به روش سنتی از حدود هزار و پانصد سال پیش از اروپا آغاز شده در این روش ازکلاف سربی یا (Came) با سطح مقطعی به شکل H استفاده میکنندو قطعات شیشه انتخاب شده را در شیارکلا ف سربی قرار میدهند و فقط محل اتصال را لحیم میکنند .
14 بعد از لحیمکاری محل اتصال تمام سطح اطراف کلاف را با نوعی خمیر میپوشانند تا درزها به وسیله خمیر پوشیده شود.
16 در پایان خمیر اضافی را از سطح کار پاک می کنند .
۲) روش تیفانی Tiffany Style
8 روش دوم Tiffany Styleیا سبک تیفانی است که از حدود صد و پنجاه سال پیش توسط شخصی بنام لوییس تیفانی ابداع شده است
در این روش به جای سرب از قلع و نوار مسی استفاده می کنند . به این ترتیب که دور قطعات شیشه را با نوار مسی می پوشاند وبعد از قرار گرفتن همهء قطعات کنار هم تمام طول کلاف بارها لحیمکاری میشود.
11 فلز قلع از استحکام بیشتر وزیان کمترنسبت به سرب برخوردار است و فلزی است که زنگ نمی زند و خورده نمی شود و رنگ استیلی آن همیشه ثابت است.اما می توان با استفاده از پتینه کاری ، رنگ آن را به مشکی و مسی تغییر داد یا به رنگ طلایی رنگ یا آبکاری کرد.

به این ترتیب تمام درزها و فضاهای خالی با قلع پر میشودو ساختار محکمتری نسبت به کلاف سربی بدست می آید .
از قابلیتهای دیگر روش تیفانی اجرای کار های سه بعدی مثل لوستر و آباژور وآئینه های خاص و….می باشد.
اگر چه امکان تولید با کلاف سربی در کارگاه ما به سفارش مشتری وجود دارد.

اما 

اجرای کار به شیوه تیفانی (Tiffany Style) تخصص ماست.